GRAWE osiguranje

GRAWE osiguranje je prvo strano osiguravajuće društvo u BiH čiji je 100% vlasnik austrijsko osiguravajuće društvo GRAZER WECHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG (skr. GRAWE) iz Graca. GRAWE osiguranje je reosigurano preko matične kuće kod njemačkog reosiguranja Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft iz Minhena. Matična kuća GRAWE garantuje sigurnost da će u svakom trenutku obaveze iz ugovora o osiguranju biti izvršene. Naš zadatak je da pružimo našim klijentima najviši nivo usluge. Pružamo usluge fizičkim licima, malim i srednjim preduzećima i samostalno zaposlenima. Za nas dobri odnosi sa klijentima zavise od naše sposobnosti da pružimo stručne, profesionalne savjete i ubrzamo pružanje usluga. Naša organizaciona struktura je zasnovana na željama klijenata i zahtjevima poslovanja. Osigurava našu sposobnost da pružimo klijentu savjet i da se brinemo za njega. Dovođenjem novih uslova rada osiguranja na tržište, visoka tehnologija obrade, preuzete od glavnog osnivača, a sve ukomponovano u naše pravne propise, daje nam sigurnost da ćemo se u konkurenciji ostalih osiguravajućih društava uspješno nametnuti svojim načinom i kvalitetom rada!

Tarife

GRAWE Kids

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Vodeći računa o najradosnijoj i istovremeno najranjivijoj populaciji naših klijenata – djeci, GRAWE osiguranje je kreiralo GRAWE :) KIDS - program štednog životnog osiguranja za djecu.
Štedno životno osiguranje u korist djeteta GRAWE :) KIDS je kreirno tako da Vam omogući da se već sada zajedno sa Vašim djetetom radosno osmijehnete budućnosti, jer će Vaše dijete uz  GRAWE :) KIDS biti finansijski osigurano u trenutku započinjanja samostalnog života. Punoljetstvo Vašeg djeteta nosi velike troškove: školovanja, samostalnog života, kupovine automobila i svih drugih snova koje Vi u tim godinama možda i niste mogli obezbjediti. Pomozite Vašoj djeci da žive svoje snove uz GRAWE :) KIDS.

GRAWE :) KIDS je namijenjeno za svu djecu od novorođenčadi do 14 godina života. Minimalno trajanje osiguranja je 6 godina, a maksimalno 25 godina. Istek osiguranja je u 19-oj ili 25-oj godini života Vašeg djeteta. Način plaćanja premije i njen iznos kreirani su u skladu sa Vašim mogućnostima i željama.

Kada Vaše dijete naraste i napuni od 19 – 25 godina (po dogovoru) Vašem osiguranom djetetu biće isplaćeno: cjelokupna suma životnog osiguranja i cjelokupna dobit.
GRAWE Vam pruža i dodatnu sigurnost. Da biste bili sigurni da će polisa do samog isteka osiguranja biti plaćena i da će Vaše dijete moći uživati u pogodnostima finansijske sigurnosti u svom punoljetstvu, čak i u slučaju da Vam se dese neke nepredviđene okolnosti, GRAWE Vam nudi mogućnost osiguranja plaćanja premije ugovaranjem dodatnih osiguranja:

Osiguranje za slučaj smrti sa jednom od osiguranih suma:
2.500,00 EUR
5.000,00 EUR
7.500,00 EUR
10.000,00 EUR
i/ili
Osiguranje za oslobađanje od plaćanja premije u vrijeme radne nesposobnosti (AUZ)

GRAWE Tarifa AKTIV (G1)
Mješovito kapitalno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa plaćanjem premije svo vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije. Kod tarife životnog osiguranja AKTIV (G1) pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi. U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti. U slučaju smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka. 

GRAWE Tarifa PREMIUM (Super G3)
Mješovito kapitalno osiguranje zaključeno sa tačno određenim rokom isplate sa plaćanjem premije svo vrijeme trajanja osiguranja ili skraćenim trajanjem plaćanja premije. Kod tarife životnog osiguranja PREMIUM (Super G3) ne postoji puno pokriće tokom cijelog trajanja osiguranja. U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti. U slučaju prirodne smrti osiguranika u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju dio osigurane sume sa pripadajućom dobiti do tog trenutka. U slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu, dio osigurane sume i pripadajuću dobit do tog trenutka.

GRAWE Tarifa G11
Mješovito kapitalno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja sa jednokratnom uplatom premije. Kod tarife životnog osiguranja G11 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi. U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik dobija jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti. U slučaju prirodne smrti ili smrti osiguranika usljed nezgode u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu sa pripadajućom dobiti do tog trenutka.

GRAWE Tarifa R1
Temporalno osiguranje za rizik smrti s jednakom sumom osiguranja svo vrijeme trajanja osiguranja i jednakom premijom svo vrijeme trajanja osiguranja. Kod tarife životnog osiguranja R1 pokriće je u toku trajanja osiguranja uvijek jednako ugovorenoj osiguranoj sumi. U slučaju doživljenja osiguranja, osiguranik ne dobija nikakvu naknadu. U slučaju prirodne smrti ili smrti osiguranika usljed nezgode u toku trajanja osiguranja, korisnici osiguranja dobijaju jednu cijelu ugovorenu osiguranu sumu.

GRAWE Elite 
GRAWE Elite je jedinstveno osiguranje života kojim, uz poznata pokrića (doživljenje isteka ugovora, smrt usljed bolesti i smrt kao posljedica nesrećnog slučaja), bez posebnog dodatnog osiguranja, uživate osiguravajuću zaštitu i za određene teške bolesti. Ovo osiguranje uz štednu komponentu sadrži i komponentu istovremene zaštite  i osiguranja zdravlja korisnika, gdje korisnik u slučaju dijagnoze jedne od osiguranih teških bolesti ima pravo na isplatu cjelokupne osigurane sume s pripisanim udjelom u dobiti što mu pruža finansijsku sigurnost u razdoblju izlječenja, čime već sada osigurava sigurniju budućnost za sebe i svoje najmilije. U slučaju smrti usljed nesrećnog slučaja korisniku se isplaćuje trostruka osigurana suma uz pripisani, do tada ostvareni, udio u dobiti. Dodatna prednost koju Vam pruža ugovorni oblik zaštite GRAWE Elite jeste kada bolest ili nesrećni slučaj uzrokuju privremenu ili trajnu radnu nesposobnost osiguranika. Prema uslovima socijalnog sistema osobe pogođene takvom situacijom nakon 42. dana radne nesposobnosti ostaju bez prave zaštite dok GRAWE osiguranje svoje korisnike koji su ugovorili GRAWE Elite nakon 42. dana radne nesposobnosti , oslobađa plaćanja premije osiguranja sve do prestanka osiguranikove radne nesposobnosti, isteka ugovora ili navršene 65 godine života. Teške bolesti pokrivene GRAWE Elite osiguranjem jesu:

-srčani infarkt,
-bypass-operacija koronarnih arterija,
-karcinom,
-moždani udar,
-hronično zatajenje bubrega,
-transplantacija organa,
-multipla skleroza,
-cerebralna paraliza,
-sljepilo.