Životno osiguranje, fantastičan finansijski proizvod, jedno je od najatraktivnijih ulaganja u svijetu danas. U sebi sadrži dva vrlo bitna i za život svakog pojedinca značajna elementa: štednju i sigurnost. Štedeći na vrijeme u ranijim godinama čovjek sebi obezbjeđuje bezbrižnije kasnije godina života. Ulaganje u životno osiguranje pruža osjećaj nezavisnosti i sigurnosti, kako za pojedinca tako i za čitavu porodicu.


Izbor životnog osiguranja odluka je mudrih i odgovornih ljudi! Postoji više vrsta životnih osiguranja, ali kako ćete znati koje Vama najviše odgovara? Popunite donji obrazac, a mi ćemo Vam poslati ponudu koja odgovara upravo Vašim željama i Vašim mogućnostima!

BESPLATNA PONUDA ŽIVOTNOG OSIGURANJA
Molimo Vas da tačno popunite sljedeće podatke kako bismo Vam poslali optimalnu ponudu.

Popunite sve podatke.

Pol:
Muško Žensko

Godina rođenja:


Jeste li u braku:
Da Ne

Zdravstveno stanje:


Pušite li cigarete:
Da Ne

Da li ste na poslu ili u slobodno vrijeme izloženi posebnim opasnostima:
Da Ne

Ako ste izloženi posebnim opasnostima navedite kojima:


Iznos novca za štednju (EUR/godišnje):


Trajanje osiguranja (godina):
Minimalno trajanje je 10, optimalno 20-25, a maksimalno 45 godina.

Način plaćanja:Ime i prezime:


Kontakt telefon:


E-mail:


Mjesto stanovanja:

Sva polja su obavezna!